Категория кўриниши

ТАШАББУС АМАЛГА ОШМОҚДА

ТАШАББУС АМАЛГА ОШМОҚДА

Jamiyat / Tumanda bugun 24-июл, 14:05 7 0

Туманимизда энг улуғ байрам – мустақиллигимизнинг 30 йиллигини барча жабҳаларда муносиб ютуқларга эришиш билан кутиб олишга астойдил ҳаракат ...

Батафсил...
АЙРИМ ФУҚАРОЛАРГА НАФАҚА ТАЙИНЛАШ БЎЙИЧА ДАВЛАТ ХИЗМАТЛАРИ ЯИДХП ОРҚАЛИ КЎРСАТИЛАДИ

АЙРИМ ФУҚАРОЛАРГА НАФАҚА ТАЙИНЛАШ БЎЙИЧА ДАВЛАТ ХИЗМАТЛАРИ ЯИДХП ОРҚАЛИ КЎРСАТИЛАДИ

Iqtisodiyot / Jamiyat 23-июл, 15:51 12 0

Ҳ укумат қ арори билан Ижтимоий ҳ имояга му ҳ тож айрим тоифадаги фу қ ароларга нафа қ а тайинлаш б ў йича давлат хизматлари к ў рсатишнинг маъмурий ...

Батафсил...
ТУҒИЛГАНЛИК ҲАҚИДА ГУВОҲНОМА қандай тартибда берилади?

ТУҒИЛГАНЛИК ҲАҚИДА ГУВОҲНОМА қандай тартибда берилади?

Jamiyat 23-июл, 15:38 7 0

Савол: Уй шароитида фарзандимни дунёга келтирдим. Ҳ озирда фарзандим мактаб ёшига я қ инлашмо қ да, унга ў з ва қ тида ту ғ илганлик ҳ а қ ида гуво ҳ ...

Батафсил...
ИЗЛАГАН ИМКОН ТОПАР...

ИЗЛАГАН ИМКОН ТОПАР...

Jamiyat / Jamotatchilik nazorati 23-июл, 15:12 9 0

Янгиобод маҳалласи Тасмачи қишлоғида яшовчи Озодилла Салимов умуртқа поғонасидан шикастланиши туфайли олти ойдан кўпроқ муддат ётоқда қолди. Отасидан ...

Батафсил...
ЯНГИ КОРХОНАЛАР ҚЎШИМЧА ИШ ЎРИНЛАРИ ЯРАТИЛИШИ ВА ТУМАН ИҚТИСОДИ РИВОЖИГА ХИЗМАТ ҚИЛАДИ

ЯНГИ КОРХОНАЛАР ҚЎШИМЧА ИШ ЎРИНЛАРИ ЯРАТИЛИШИ ВА ТУМАН ИҚТИСОДИ РИВОЖИГА ХИЗМАТ ҚИЛАДИ

Iqtisodiyot / Jamiyat 23-июл, 14:30 13 0

Туманимизнинг энг чекка ҳудудларида ҳам бир қатор ишлаб чиқариш корхоналарининг барпо этилиши нафақат маҳаллий аҳолини доимий иш ўрни билан ...

Батафсил...
ЯНГИҚЎРҒОНЧА ОБОД ҚИШЛОҚҚА АЙЛАНМОҚДА

ЯНГИҚЎРҒОНЧА ОБОД ҚИШЛОҚҚА АЙЛАНМОҚДА

Долзарб мавзу / Jamiyat 23-июл, 14:07 14 0

Мамлакатимизда барча со ҳ а ва тармо қ ларда олиб борилаётган туб исло ҳ отлардан к ў зланган бош ма қ сад хал қ имизнинг ҳ аётий талаб ҳ амда э ҳ ...

Батафсил...
МАҲАЛЛАДОШЛАР  РОЗИ БЎЛСИН ДЕЯ

МАҲАЛЛАДОШЛАР РОЗИ БЎЛСИН ДЕЯ

Jamiyat / Tumanda bugun 23-июл, 11:56 17 0

"Адолат йўқолган пайтда ҳаётнинг қадрини белгиловчи ҳеч нарса қолмайди" деган эди буюк немис файласуфи Иммануил Кант. Дарҳақиқат, адолат қарор ...

Батафсил...
ҚАНДАЙ ҲОЛЛАРДА НАФАҚА ЁКИ МОДДИЙ ЁРДАМ ТАЙИНЛАШ РАД ЭТИЛАДИ?

ҚАНДАЙ ҲОЛЛАРДА НАФАҚА ЁКИ МОДДИЙ ЁРДАМ ТАЙИНЛАШ РАД ЭТИЛАДИ?

Долзарб мавзу / Iqtisodiyot / Jamiyat 22-июл, 09:08 48 0

Оилани кам таъминланган оила деб эътироф этиш ва унга тегишли равишда болали оилаларга нафақа, бола парвариши бўйича нафақа ёки моддий ёрдам тайинлаш ...

Батафсил...
ЕЙИШ УЧУН ЯШАМАНГ, БАЛКИ ЯШАШ УЧУН ЕНГ

ЕЙИШ УЧУН ЯШАМАНГ, БАЛКИ ЯШАШ УЧУН ЕНГ

Jamiyat / Salomatlik 22-июл, 08:50 16 0

Организмда орти қ ча ми қ дорда ё ғ т ў планиши бу - семизликдир. Жа ҳ он со ғ ли қ ни са қ лаш ташкилотининг 2016 йилда эълон қ илган маълумотларига ...

Батафсил...
ИҚТИСОДИЁТНИ ЯНАДА РИВОЖЛАНТИРИШ ВА ЛИБЕРАЛЛАШТИРИШ ЙЎЛИДА

ИҚТИСОДИЁТНИ ЯНАДА РИВОЖЛАНТИРИШ ВА ЛИБЕРАЛЛАШТИРИШ ЙЎЛИДА

Iqtisodiyot / Jamiyat 21-июл, 08:58 17 0

Ў збекистон Республикаси Президентининг 2017 йилнинг 7 февраль кунги " Ў збекистон Республикасини янада ривожлантириш б ў йича Ҳ аракатлар ...

Батафсил...