КАРАНТИН ТАДБИРЛАРИ ДАВОМ ЭТМОҚДА

КАРАНТИН ТАДБИРЛАРИ ДАВОМ ЭТМОҚДА

Jamiyat 15-июл, 22:30 29 0

Ўздавкарантин инспекциясининг 2021 йил 25 июндаги 241-п сонли буйруғига асосан “Қовун пашшаси” зараркунандасига ҳамда “Зарпечак” ва“Судралувчи какра” ...

Батафсил...
СУВСИЗ ҲАЁТНИ ТАСАВВУР ЭТИБ БЎЛМАЙДИ!

СУВСИЗ ҲАЁТНИ ТАСАВВУР ЭТИБ БЎЛМАЙДИ!

Jamiyat 15-июл, 06:43 17 0

Сувсиз ҳаётни тасаввур этиб бўлмайди. Нафақат инсоният, балки ҳайвонот ва ўсимликларнинг ҳам тириклиги сув билан боғлиқ. Ер юзининг 70 фоиз майдони ...

Батафсил...
ТУМАН КЕНГАШИНИНГ НАВБАТДАГИ СЕССИЯСИ

ТУМАН КЕНГАШИНИНГ НАВБАТДАГИ СЕССИЯСИ

Siyosat 15-июл, 06:36 15 0

Хал қ депутатлари Катта қў р ғ он туман Кенгашининг нав­батдаги ў ттиз учинчи сессияси б ў либ ў тди. Сессия ишида қ уйидаги масалалар к ў риб чи қ ...

Батафсил...
АҲОЛИНИ РЎЙХАТГА ОЛИШ ТАДБИРИНИ ЎТКАЗСАК, НИМАЛАРГА ЭРИШАМИЗ?

АҲОЛИНИ РЎЙХАТГА ОЛИШ ТАДБИРИНИ ЎТКАЗСАК, НИМАЛАРГА ЭРИШАМИЗ?

Jamiyat 15-июл, 06:26 25 0

А ҳ олини р ў йхатга олиш тадбири - а ҳ олининг ёши, жинси, миллий таркиби, маълумот даражаси, нико ҳ ҳ олати, бандлиги ва бош қ а тавсифлари ҳ а қ ...

Батафсил...