• Доллардан воз кечиш вақти келди(ми?)
  0 181
  Доллардан воз кечиш вақти келди(ми?)

  Ҳ озирда жа ҳ он савдосидаги олди-сотдининг 70 фоизи А Қ Ш долларида амалга оширилмо қ да. Лекин Aмерика валютасининг вазияти кундан-кунга заифлашмо қ да. Шу боисдан доллардан бир қ атор мамлакатлар воз кечмо қ да. Жумладан, Россия, Туркия, Хитой, Эрон ў заро хал қ аро ҳ исоб-китоблардан Aмерика валютасини си қ иб чи қ армо қ да ва миллий валютада муомала қ илишга келишиб олишган.

  Batafsil ...
 • Тил – миллат кўзгусидир
  0 279
  Тил – миллат кўзгусидир

  Минг йилларким булбул каломи ў згармайди, яхлит ҳ амиша. Аммо ш ў рлик т ў тининг ҳ оли ў згаларга та қ лид ҳ амиша. Она тилим, сен борсан, шаксиз, булбул куйин шеърга соламан. Сен й ўқ олган кунинг, шуб ҳ асиз, мен ҳ ам т ў ти б ў либ қ оламан! Абдулла Орипов.

  Batafsil ...

 • ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ