• Иш ўрнини яширган масъуллар жазога тортилди
    0 268
    Иш ўрнини яширган масъуллар жазога тортилди

    М аълумки, адлия органларига давлат органлари ва ташкилотлари томонидан қ онунлар ва бош қ а норматив- ҳ у қ у қ ий ҳ ужжатларнинг ижроси ташкиллаштирилишининг мониторинги ва та ҳ лилини олиб бориш вазифаси юклатилган б ў либ, бугунги кунда ҳ у қ у қ бузарликларнинг содир этилишига имкон берувчи салбий омиллар, сабаблар ва шарт-шароитларни бартараф этиш б ў йича амалий чоралар тадбирлар олиб

    Batafsil ...

  • ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ