• Халқ ишончи юксак масъулият
    0 148
    Халқ ишончи юксак масъулият

    Ма ҳ алла институтининг жамиятдаги ў рнини муста ҳ камлаш, унинг а ҳ амиятини ошириш давлатимизнинг доимий эътиборида б ў либ, ма ҳ алланинг ҳ аётимиздаги ў рни ва таъсирини янада кучайтириш, унга янги ҳ у қ у қ ва ваколатлар бериш б ў йича кенг к ў ламли ишлар амалга оширилмо қ да.

    Batafsil ...

  • ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ