• Ёнимиздаги чемпион
  0 448
  Ёнимиздаги чемпион

  Қаерда инсон тақдирига муносабат азалий анъаналарга мос тарзда шаклланган, фуқароларнинг яшаш, ишлаш, таълим-тарбия олиши учун тинч, осойишта ҳаёт тарзи яратилган бўлса, уша ерда эртанги кунга ишонч ва рағбат мустаҳкам бўлади.

  Batafsil ...
 • Даромадларни кўпайтириш фаровонлик кафолати
  0 473
  Даромадларни кўпайтириш фаровонлик кафолати

  Президентимизнинг « Ў збекистон Республикасини янада ривожантириш б ў йича Ҳ аракатлар стратегияси т ўғ рисида»ги Фармонида белгиланган вазифалар ижроси туманимизда бос қ ичма-бос қ ич таъминланмо қ да.

  Batafsil ...
 • Йўлдаги ҳангома
  0 501
  Йўлдаги ҳангома

  Бир иш билан Тошкент шаҳрига борадиган бўлдим. Мен билан бирга ёши етмишлардан ошиб қолган отахон ҳамда ўрта ёшлардаги эр-хотинлар ўтирган енгил машина аста йўлга отланди. «Ой бориб омон келайлик, йўлимиз бехатар бўлсин», – деб дуо қилган отахонга қўшилиб қўлимизни юзимизга тортдик.

  Batafsil ...
 • Ўқитувчининг замони келди
  0 649
  Ўқитувчининг замони келди

  Устоз номини о қ лаш, бу номга лойи қ б ў лиш учун ўқ итувчи аввало, ў з касбига садо қ атли б ў лиши шарт. Шунингдек, ҳ ар бир педагог ў з виждони, келажак авлодлар олдида ҳ исоб берадиган, давр талабларини англаган ҳ олда иш олиб борадиган ва қ т келганлигини ҳ ис қ илиши лозим.

  Batafsil ...

 • ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ